Skip to main content

Xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng tổ chức Lễ ra mắt Câu Lạc bộ “Công dân với pháp luật”.

Thực hiện Kế hoạch số 50a-KH/BCĐ ngày 28/3/2024 của Ban chỉ đạo 81 xã Bắc Thuỷ về triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg.

Ngày 15/5/2024, Ban chỉ đạo 81 xã Bắc Thủy phối hợp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 huyện Chi Lăng xã hội trên địa bàn xã Bắc Thủy tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ “Công dân với pháp luật”. 

Tham dự buổi Lễ ra mắt có đồng chí Lô Thuỳ Linh – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện, đồng chí Phùng Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Thuỷ và sự có mặt của 65 hội viên Hội Nông dân tham dự

2

Câu lạc bộ “Công dân với pháp luật” xã Bắc Thuỷ là tổ chức sinh hoạt pháp lý tự nguyện, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Câu lạc bộ thành lập có 65 thành viên, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có 2 thành viên. Khi đi vào hoạt động, Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt theo định kỳ, thành viên Câu lạc bộ sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản về pháp luật và tham gia tích cực vào việc tiếp công dân, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ công dân ở cơ sở. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các loại tội phạm trên các lĩnh vịch kinh tế - xã hội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

3

 

About