Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

1. Đặc điểm tình hình của địa phương

Xã Bắc Thủy vị trí nằm ở phía bắc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, xã có 06 thôn, 449 hộ, tổng số dân là 2.230 người, gồm dân tộc Nùng chiếm 98,34%, Tày chiếm 1,4%, Kinh chiếm 0,2%.

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 18 người, trong đó cán bộ là 10 người, công chức là 08 người. Cán bộ không chuyên trách cấp xã 8 người, cán bộ không chuyên trách ở thôn là 12 người.

 

2. Những thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi: . Xã có tuyến đường quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 234 và tuyến đường sắt Hà - Lạng đi qua rất thuân lợi cho giao thông đi lại, giao lưu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản và phát triển kinh tế - xã hội.  

Khó khăn: Tổng diện tích tự nhiên của xã rộng, địa bàn thôn chia cắt bởi nhiều khe, suối, núi cao. Đường trục thôn, xã đi lại còn khó khăn vào mùa mưa. Trình độ dân trí không đồng đều, đường giao thông thuận tiện cho giao thương hàng hóa nhưng cũng rất ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội có nguy cơ thâm nhập vào địa bàn xã nên ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trật tự và các phong trào thi đua trên địa bàn.

 

 

About