Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Ma Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy xã-Chủ tịch HĐND xã

0984421839

 

   

 

3

Linh Văn Bảo

Phó bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã

0387958668

4

Lý Văn Hiếu

Phó chủ tịch HĐND-Chủ tịch Hội CCB xã

0868774581

                       

About