Skip to main content

Ủy ban nhân dân

      

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phùng Văn Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

0978460500

2

Nguyễn Thu Huyền

Công chức Văn phòng thống kê

0392026352

3

Hoàng Văn Giáp

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

0983143578

4

Triệu Thị Mến

Công chức Văn hóa xã hội

0375066981

5

Mã Thị Lan

Công chức Tài chính kế toán

0815893668

6

Hoàng Thu Hà

Công chức ĐC-XD-NN&MT

0963000221

7

Ma Văn Thắng

Công chức ĐC-XD-NN&MT

0382788041

8

Lý Thị Dương

Công chức Tư pháp hộ tịch

0382358546

       

About