Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lương Văn Chinh

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0336365940

1

Vương Tiến Hùng

Chủ tịch Hội nông dân xã

0984352023

3

Vi Thị Hồng Thơm

Chủ tịch Hội LHPN xã

0335536659

4

Hoàng Văn Hợp

Chủ tịch Cựu chiến binh xã

0975721280

    5 Hoàng Văn Hổn Bí thư Đoàn TN xã 0868723369

           

About