Skip to main content

Mở tài khoản ngân hàng cho người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Bắc Thủy

Thực hiện công văn số 769/UBND, ngày 19/4/2024 của UBND huyện Chi Lăng về việc mở tài khoản ngân hàng cho người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Chi Lăng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Ngày 07/5/2024, ủy ban nhân dân xã Bắc Thủy phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettin bank) chi nhánh huyện Chi Lăng tổ chức mở tài khoản cho người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Bắc Thủy.

Cán bộ ngân hàng và chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc huyện Chi Lăng, công chức chuyên môn văn hóa xã hội đã hướng dẫn Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hoàn tất các thủ tục như biên bản ủy quyền, hồ sơ đăng ký mở tài khoản…

5

Qua một ngày làm việc tổng số đối tượng tham gia đăng ký mở tài khoản là 50 người gồm người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội. Cán bốc ngân hàng và chuyên viên phòng Lao động Thương binh xã hội-Dân tộc huyện Chi Lăng tiếp tục tuyên truyền vận động mở tài khoản ngân hàng cho các đối tượng.

2

Việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng qua tài khoản sẽ mang đến nhiều tiện ích cho người hưởng như: Tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh đó việc nhận chi trả trợ cấp qua hình thức chuyển khoản góp phần quản lý đối tượng đang hưởng chính sách xã hội được thuận lợi, bảo đảm kịp thời.

About