Skip to main content

Hưởng ứng Tuần lễ mặc trang phục dân tộc truyền thống trên địa bàn xã Bắc Thuỷ.

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện phát động Tuần lễ mặc trang phục dân tộc truyền thống trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Nhân dịp kỷ niệm 596 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2023) và Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Chi Lăng năm 2023. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn xã Bắc Thuỷ hưởng ứng Tuần lễ mặc trang phục dân tộc truyền thống

a

a

3

2

1

 

About