Skip to main content

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ BẮC THỦY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHÓA II, NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 22/8/2023, Hội Khuyến học xã Bắc Thủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Vi Thị Ngâm, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Chi Lăng cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bắc Thủy, các đồng chí là hội viên Hội Khuyến học xã, đại diện các đoàn thể xã, các trường học trên địa bàn xã

1

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Bắc Thủy đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Hội đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, như: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, Hội cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng trường học, nhà giáo, học sinh nghèo vượt khó...

Những hoạt động của Hội Khuyến học xã Bắc Thủy đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục, khuyến khích mọi người học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng xã hội học tập.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục.

Khuyến khích mọi người học tập, nâng cao trình độ, nhất là đối với người lớn tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng trường học, nhà giáo, học sinh nghèo vượt khó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Bắc Thủy nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Phùng Văn Dương được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

2

Đại hội Hội Khuyến học xã Bắc Thủy là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã. Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập.

 

About