Skip to main content

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 14/3/2024, UB MTTQ xã Bắc Thủy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có đồng chí Vi Công Hậu- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, MTTQ xã, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, đại diện trạm y tế, các trường học, cùng đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân xã Bắc Thủy đã về dự đông đủ.

Trong nhiệm kỳ qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập hợp khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong cán bộ, công chức, người lao động, đoàn kết giữa các dân tộc... ngày càng bền vững tạo nên những thuận lợi cơ bản cho công tác vận động, tập hợp của Mặt trận. Kết quả thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN xã phối hợp với các tổ chức thành viên, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn tuyên truyền 5 nội dung của cuộc vận động; gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn; Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền, công, tham gia hiến đất giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông, Nhà Văn hóa thôn.Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xã hội hóa đất trường Mầm non, trạm y tế, xây dựng cầu dân sinh, sửa chữa nhà văn hóa thôn, đổ đường bê tông nông thôn, xây dựng sân chơi bãi tập,đường điện thắp sáng đường thôn…và nhiều công trình khác, số kinh phí nhân dân đóng góp gần 1,8 tỷ đồng. Vận động cán bộ và nhân dân ủng hộ Quỹ xây dựng nông thôn mới số tiền là: 19.745.000đ. Kết quả vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; Các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn kịp thời. MTTQ cùng với cấp ủy chính quyền hằng năm tổ chức xét cứu đói đối với các hộ nghèo; Công tác cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được quan tâm thực hiện... Hằng năm tổ chức thăm hỏi và tặng quà, chuyển quà của chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã, các doanh nghiệp... cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hộ trong các dịp Lễ, Tếttổng số quà trên 607 suất, trị giá trên 375.200.000đ. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương số hộ thoát nghèo được tăng lên theo từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 2 - 3%.

 

1

 

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vi Công Hậu- Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện đã biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Thủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị ban thường trực khóa mới sớm hoàn thiện các thủ tục trình ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện công nhận các chức danh trong ban thường trực nhiệm kỳ 2024-2029 để đi vào hoạt động ngay. Đồng thời lưu trữ hồ sơ Đại hội theo đúng quy định…

 Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã thống nhất cử 4 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

About