Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ BẮC THỦY LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

     Sáng ngày 23/4/2024, Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham dự của 41 đại biểu chính đại diện cho đông đảo hội viên, thanh niên trên địa bàn xã.

5


👉Tại Đại hội, đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Chi Lăng và lãnh đạo UBND xã Bắc Thủy.

36


👉Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 09 anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, và hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, anh Hoàng Văn Hổn tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chi Lăng lần VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1


👉Tại kỳ họp thứ nhất của Ủy ban Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử chị Lâm Minh Ngọc giữ chức danh Phó Chủ tịch và chị Lăng Thị Lộc giữ chức danh Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Hội LHTN Việt Nam xã khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

4


 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Thủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

About