Skip to main content

Tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2024

Người Việt nam ta vốn nặng lòng với đạo hiếu, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, (Kính lão đắc thọ, Kính già già để tuổi cho), bởi vậy, mỗi người thêm một tuổi là thêm sự tôn vinh, kính trọng.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-HNCT, ngày 04/3/2024 của Hội Người cao tuổi xã Bắc Thủy về tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2024 trên địa bàn xã;

 Ngày 26/04/2024, Hội người cao tuổi xã Bắc Thủy tổ chức chương trình chúc thọ, mừng thọ cho 17 cụ ông, cụ bà được chúc thọ, mừng thọ năm 2024.

1

Dự chương trình chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2024 có đồng chí Ma Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Linh Văn Bảo, Phó BT Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, đồng chí Lương Văn Chinh, chủ tịch UBMTTQVN xã, Ông Lăng Văn Tứ, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã và các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể xã, các chi hội Trưởng hội NCT và đặc biệt là sự có mặt của các cụ, các ông, các bà được chúc thọ, mừng thọ năm 2024.

Trong chương trình chúc thọ, mừng thọ các cụ, các ông, các bà được chủ tịch UBND xã tặng quà và trao giấy mừng thọ cho Người cao tuổi 70-75 tuổi và 80-85 tuổi trên địa bàn xã.

2

 

Phát biểu tại chương trình chúc thọ, mừng thọ đồng chí Ma Văn Tuấn– Bí thư Đảng ủy xã chúc các cụ thật nhiều sức khỏe, sống trường thọ và vui vầy cùng con cháu. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3

Đồng thời, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục nêu gương sáng, động viên con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng góp nhiều hơn nữa để cùng nhau xây dựng xã nhà ngày càng phát triển.

 

 

About