Skip to main content

Các hoạt động công tác dân vận bộ đội Trung đoàn 141, sư đoàn 3 tại xã Bắc Thuỷ.

Ngày 16/7/2023 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141, sư đoàn 3 thực hiện xông tác dân vận hỗ trợ nhân dân xã Bắc Thuỷ. Hỗ trợ thôn Khâm phường xây dựng cầu Dân sinh qua nhóm hộ.

Hỗ trợ xây nâng cấp NVH thôn Khuối Kháo (xây dựng tường bao, nhà vệ sinh..) 

1

Hỗ trợ nhân dân thôn Bắc Khánh đổ 150m đường bê tông nông thôn.

23

Các hoạt động đã góp phần lớn vào thay đổi diện mạo nông thôn, gắn kết tình quân dân. Từ đó từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Bắc Thuỷ

About