Skip to main content

UBND xã Bắc Thủy phối hợp với lực lượng dân quân xã làm công tác dân vận trong thời gian huấn luyện năm 2024

        UBND xã Bắc Thủy phối hợp với lực lượng dân quân xã làm công tác dân vận trong thời gian huấn luyện.
        Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về công tác dân vận “…Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, UBND xã,  Ban Chỉ huy quân sự xã Bắc Thủy đã huy động hơn 28 chiến sỹ dân quân cơ động cùng nhân dân thôn Khâm Phường tiến hành san đất làm mặt bằng đường dẫn lên cầu tại thôn Khâm Phường, phát quang, nạo vét rãnh trục đường xã Khâm Phường . Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng dân quân xã Bắc Thủy đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

42


 
        Thông qua công tác dân vận đã giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ nâng cao ý thức trách nhiệm về bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

About