Skip to main content

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện ,xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Ngày 18/6/2024 tại nhà Văn hóa thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy,  Ban Thường trực UB MTTQ xã phối hợp với TT HĐND, UBND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Đến dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND xã, lãnh đạo trạm y tế xã, lãnh đạo 3 trường học, bí thư Chi bộ trưởng thôn và 80 đại biểu cử tri đại diện cho 6 thôn trên địa bàn xã.

2

Tại hội nghị đã được nghe đại biểu HĐND huyện, xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện, xã.

1

Tại Hội nghị đã có 17 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến tập về công tác đền bù giải phóng mặt bằng Cao tốc Hữu Nghị - Chị Lăng, đường giao thông, các công trình thủy lợi, dự án hỗ trợ rừng sản xuất...

3

Các ý đã được đại biểu HĐND huyện, xã trao đổi và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri Ban Thường trực UB MTTQ xã tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.

About