Skip to main content

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-ĐU, ngày 02/02/2024 của Đảng uỷ xã Bắc Thủy về Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã với Nhân dân năm 2024. Để thông báo cho Nhân dân về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề quan trọng của xã trong 6 tháng đầu năm 2024 và lắng nghe những ý kiến phản ánh, góp ý, trao đổi về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; sự quản lý, điền hành của cấp chính quyền; hoạt động của UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, về mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với Nhân dân; về đạo đức, lối sống thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Ngày 10/6/2024, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân xã Bắc Thuỷ năm 2024.

Bên cạnh đó, thông qua hội nghị đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền xã Bắc Thuỷ góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Dự hội nghị có đồng chí Ma Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, đồng chí Linh Văn Bảo - PBT, CT UBND, lãnh đạo HĐND, UBND xã, trưởng tổ chức chính trị - xã hội xã, trưởng công an xã, các công chức chuyên môn xã. Các Đ/c Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đại diện của một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, một số hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của 06 thôn trên địa bàn xã. 

2

 

35

Tại buổi đối thoại, với tinh thần dân chủ, cởi mở, cầu thị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã trao đổi về các nội dung được người dân phản ánh trong thời gian qua với 12 câu hỏi liên quan đến các nội dung như: công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng, công tác quản lý đất đai, các chính sách giảm nghèo, dự án trồng cây phân tán....Trong đó, trọng tâm là vấn đề về giải phóng mặt bằng cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng, các chương trình dự án giảm nghèo và một số nội dung khác liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

4

Với tinh thần thẳng thắn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Bắc Thuỷ đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi đều được trả lời xác đáng. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh giải quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu để có hướng giải quyết kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn xã.

About